Marrekritewimpel 2017 zijn verkrijgbaar bij SloepNed Watersport Balk

Marrekritewimpel 2017

Marrekritewimpel 2017 zijn nu verkrijgbaar bij SloepNed Watersport Balk

De Marrekritewimpel 2017 

Het kopen van een Marrekritewimpel levert direct een bijdrage aan het in stand houden van gratis aanlegplaatsen midden in de natuur.Het aanleggen aan Marrekriteligplaatsen kost U helemaal niets. U mag maximaal drie dagen gratis gebruiken maken van dezelfde ligplaats, het vuil wordt opgehaald en het gras wordt gemaaid.

Het realiseren van nieuwe steigers en onderhouden van bestaande voorzieningen kosten echter veel geld. Wij stellen Uw bijdrage dan ook erg op prijs. Door het kopen van de Marrekritewimpel draagt U bij aan het in stand houden van vrije ligplaatsen in Fryslân!

Wimpelprijs 2017

– Marrekritewimpel | normaal (18*24 cm) € 15,00